Mupparnas föreställning förstörd!

Muppet show ruined by the Daleks

(Gästinlägg av Joels pappa)

Ånej! Två daleks vill utradera mupparna på deras premiärföreställning. Inte ens Statler & Waldorf är så kritiska. Men frukta in, Doktorn är redan här.

Oh no! Two Daleks want to exterminate the Muppets’ premier show! Not even Statler & Waldorf are this critical. But fear not, The Doctor is already in the scene.