Jorden (grön), Solen (gul), Saturnus (brun) och ett rymdskepp i mitten