Änglarna har gillrat en fälla

The Weeping Angels have laid a trap

Gästinlägg av Joels pappa Martin

Guest post by Joel’s dad Martin

Den trettonde Doktorn har efter ett äventyr återvänt till det övergivna hus där hon parkerade sin TARDIS (rymd- och tidsmaskin, kamouflerad som en blå telefonbox för 1960-talets brittiska poliser). Under tiden har två gråtande änglar (en utomjordisk ras som blir förstenade statyer när någon tittar på dem men som äter din tidsenergi genom att skicka tillbaka dig i tiden om du blinkar / tar ögonen ifrån dem) gillrat en fälla. De vill äta all tidsenergi i Doktorn (som kan leva nästan för evigt) och hennes TARDIS. Ängeln utanför huset ser ut som en vanlig staty, då Doktorn tittar på den, men ängeln inuti gör sig beredd att hoppa på Doktorn så fort hon kommer in. Förhoppningsvis vågar den skräckslagne mannen runt hörnet ropa ut en varning eller hjälpa Doktorn att stirra på änglarna så att de båda kan fly tillsammans. Kan doktorn rädda dagen? Och kommer ugglan äta råttan?

The Thirteenth Doctor has after an adventure returned to the derelict house where she parked her TARDIS (space and time machine, camouflaged as a blue police box from the 1960s). While she’d been away, two Weeping Angels (an alien race of quantum locked creatures who become stone statures when somebody living is watching them but who will eat your time energy by sending you back in time if you so much as blink / take your eyes away from them) have laid a trap. They want to eat all the yummy time energy in the Doctor (who can live almost forever) and her TARDIS. The angel outside the house is in statue form, since the Doctor is watching it, but the angel inside is getting ready to pounce the Doctor as soon as she enters the house. Hopefully, the frightened man around the corner will find his courage and shout a warning to the Doctor or maybe help her by watching the angels so that they both can make their escape. Can the Doctor save the day? And will the owl eat the rat?

Den elfte Doktorn har skrämt upp ett par inte speciellt lättskrämda Daleks (hans äldsta och farligaste fiender) och flyger nu efter dem med sin TARDIS ropandes “I princip – fly!”.

The Eleveneth Doctor has frightened a couple of not-so-easily frightened Daleks (his oldest and most dangerous enemy) and is now pursuing them with his Tardis shouting “Basically – run!” 

Den tolfte Doktorn och hans följeslagare Clara Oswald är i TARDISen, som naturligtvis är större på insidan, och är i färd med att bestämma sig vart och framförallt när de ska åka i hela rymden och tiden.

The Twelfth Doctor and his companion Clara Oswald are in the TARDIS (which of course is bigger on the inside) currently deciding where and especially when to go in all time and space.