5 tips för bäst långsiktig användarupplevelse

Det är egentligen inte så mycket som man behöver komma ihåg som UX:are för att göra ett bra jobb. Enligt mig är det endast de här fem punkterna. 😉

  • Träffa riktiga användare. Jeffrey Liker säger, i boken The Toyota Way: “In my Toyota interviews, when I asked what distinguishes the Toyota Way from other management approaches, the most common first response was genchi gembutsu [go and see] […] You cannot be sure you really understand any part of any business problem unless you go and see fo yourself firsthand.” Det här torde vara en självklarhet för en UX:are, men vi tenderar att slå på stort och göra kostsamma användarstudier samt inte så ofta. Mitt förslag är att bestämma en dag varje vecka som man ser till att träffa användare på. Detta även fast man kanske inte har något specifikt att ta reda på, det är värt att bara sitta ner och småprata en stund. Gör inte en stor grej av det, gör det normalt.
  • Sluta leverera leverabler, leverera värde. Användarstudier och interaktionsdesign som kontinuerligt kommuniceras till team och kunder ger mycket mer värde än en detaljerad wireframe i ett worddokument. Följ Build-Measure-Learn-loopen från Lean Startup kontinuerligt för att alltid vara säker på att du är på rätt spår istället för bara verifiera med team/kunder och validera med användare när produkten är “klar”. Du bör alltid se din produkt som en hypotes som behöver valideras så fort som möjligt för att minimera slöseri med tid och resurser. Att bygga en Minimum Viable Product som sedan kan slängas om man inser att man bygger på fel produkt, det är vad som ger förståelse och hjälper till att sikta rätt i nästa iteration. Som Eric Ries argumenterar: “Success is not delivering a feature; success is learning how to solve the customer’s problem”.
  • Släpp sargen och skissa bums. Vi strävar efter så korta feedbackloopar som möjligt. Ju snabbare idéer visualiseras desto fortare får du feedback. Så, använd penna och papper. Håll dig borta ifrån trögjobbade Adobe-produkter. Eller som agila manifestet säger, “Enkelhet – konsten att maximera mängden arbete som inte görs – är grundläggande.” Försök att alltid vara transparent gentemot din omgivning. Sätt kontinuerligt dina skisser på en vägg så kan du lättare få feedback. Isen är hal, men du kan göra det!
  • Samarbeta, samarbeta, samarbeta!!! Skapa möjligheter till samarbete överallt och hela tiden. Även fast det kanske inte känns så, så kommer detta göra dig snabbare och låta dig gå djupare på designen, samtidigt. Våga riva väggarna till din silo. Att pardesigna med utvecklare, att ta med dem och produktägaren på användarstudier, att involvera hela teamet i en design studio-session, m.m. Möjligheterna är många och de ger alltid mervärde.
  • Förbättra kontinuerligt. För att veta att vi alltid gör rätt sak, så måste vi kontinerligt kämpa, både för en bra process (exempelvis att se till att träffa användare frekvent) och för en bra design. Vi måste hela tiden utvärdera vad vi gör och anpassa oss. Vårt verktyg för detta kan vara att ha ett process-retrospektiv varje vecka (och agera på problem som dyker upp där). Som UX:are har vi en stor verktygslåda, men varje verktyg måste anpassas och slipas för att vara optimalt.

Se, det var väl inte så svårt. Nu är det din tur.