Service design vs. User experience

Jag har den senaste tiden läst en mängd blogginlägg som målar upp Service design och User experience design som motparter i någon form av krig. Jag ser dem som kompletterande.

Service design har ett holistiskt angreppssätt, det innebär att man inte bryr sig om vilken typ av gränssnitt man behandlar. Människa – maskin, människa – omgivning, människa – människa, det är helt egalt för en service designer. Inom Service design har man metoder för att dels förstå människors behov och dels strategiskt definiera vad som behöver göras för att förbättra upplevelsen.

User experience design har ett mer snävt angreppsätt. Man fokuserar nästan uteslutande på gränssnittet mellan människor och maskiner, och idag betyder det att det i de allra flesta fall är människans möte med internetbaserade tjänster och applikationer. Inom User experience design har man metoder för att dels förstå människors behov (ex. användarstudier), dels strategiskt definiera vad som behöver göras för att förbättra upplevelsen (ex. effektkartläggning och upplevelsekartläggning) och dels skapa den nya upplevelsen (ex. interaktionsdesign).

sdvsux

Service design har en del sköna insiktsmetoder som User experience designers kan lära av. User experience design har en hel del framställningsmetoder (ex. prototyping) som service designers kan lära av. Service design lider av bristen att inte ta en produkt från idé till färdigt skick och User experience design lider av att inte se helheten.

Hur dessa ämnen kan vara något annat än kompletterande har jag svårt att förstå, om man inte tolkar Service design som bara applicerbart på kundtjänst eller User experience design som bara design utan användarmöten …

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *